Vizyonumuz

"Sefa Modeka'nın sorumluluğu, bugünden daha iyi bir yarın oluşturmak için, dünya üzerinde faaliyet gösterdiği her noktada çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürekli iyileştirme sağlamaktır."

Bu doğrultuda çevreyi korumaya odaklanan programlar uygulayarak, topluma fayda sağlayan faaliyetler yoluyla Sefa Modeka'yı gerçekten sürdürülebilir bir şirket haline getirmek vizyonumuzun temel çatısını oluşturmaktadır.

Yukarı